Jak szukać?»

Formularz Kontaktowy - Pytanie do redakcji

Odpowiedzi na pytania prenumeratorów nadesłane do ekspertów Wydawnictwa są publikowane na łamach naszych specjalistycznych czasopism, dziennika "Gazeta Podatkowa" oraz w serwisach internetowych. Każdy może wysłać pytanie, jednak odpowiedzi udzielane są tylko na pytania prenumeratorów.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie świadczy indywidualnych usług konsultacyjnych. Nie udzielamy odpowiedzi w sprawach dotyczących jednostkowych sytuacji występujących w danej firmie.

zobacz ofertę prenumeraty »

Kontakt

Pytanie

Biuletyn Informacyjny
Poradnik VAT
Przegląd Podatku Dochodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Gazeta Podatkowa
Serwis Budżetowy
Prześlij kopię pytania na adres e-mail podany w kontakcie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.*
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.

pola oznaczone symbolem *, są wymagane